Даріюш Колодзєйчик. Кам’янецький еялет: турецькі джерела до історії Поділля 1672-1699 років.

Muza | 06.11.2010

Український археографічний щорічник. Вип. І // П.С. Сохань (гол. ред.) та ін. - К.: Наук. думка, 1992. - 472 с.: іл.

Український археографічний щорічник. Вип. І // П.С. Сохань (гол. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1992. – 472 с.: іл. – С.113-118.

27 серпня 1672 р. після майже двотижневої оборони залога Кам’янця-Подільського капітулювала перед кількадесятитисячною турецькою ар мією, що її облягала. Падіння твердині, котра досі вважалася неприступ ною, викликала паніку в Речі Посполитій, терзаній тоді боротьбою коро лівської та гетьманської партій. На підставі Бучацького договору від 18 жовтня 1671 р. Подільське воєводство разом із Кам’янцем-Подільським стало складовою частиною Османської імперії. (ще…)

Карта Новопріобретенныхъ отъ Польши Россею Областамъ въ 1793 Году

Muza | 06.11.2010

Атласъ Россійской имперіи. СПб, 1792.

“Атлас Російської імперії”, що виданий у Санкт-Петербурзі 1792 року, містить 46 кольорових карт хорошої якості. Вони відображають намісництва і здобуті землі, котрі належали на той час Росії. На останньому звороті атласу – карта нових областей, котрі дісталися імперії від Польщі на той час (“Карта Новопріобретенныхъ отъ Польши Россею Областамъ въ 1793 Году”). Серед здобутих подільських міст фігурує і наш Кам’янець-Подільський. (ще…)

Кам’янецький період життя родини Тулубів (1865-1872)

Muza | 04.11.2010

Тулуб Олександр Данилович. Малюнок М.Рещікова з фотографії. – ІР НБВ. – Ф.209. №100.

Олександр Данилович Тулуб та його дружина Марія Олександрівна, котрі приходяться відомій українській письменниці Зінаїді Павлівні Тулуб (1890-1964) дідусем та бабусею, на протязі всього періоду життя цікавилися літературою, історією, мистецтвом. У цьому ж дусі виховували і своїх дітей. Їхній дім, незалежно від того, в якому місті вони жили, завжди вабив літературними вечорами частих гостей: Михайла Драгоманова, Михайла Чалого, Павла Житецького, Миколу Пирогова та багатьох інших видатних суспільно-культурних діячів. (ще…)

Цікаве з історії Кам’янця-Подільського у ХІХ ст.

Пагор Валентин | 03.11.2010

Стара фортеця. Фото кін. ХІХ ст.

Мабуть вже непотрібно говорити, що Кам’янець-Подільський є містом із славною історією, і що це історичне минуле є надзвичайно цікавим. Підтвердженням цьому є і маса краєзнавчих досліджень, велика кількість туристів на вулицях міста та звичайно сайт «Кам’янець-Подільський історичний». Та з поміж маси цікавих подій, які відбулись в міській історії у ХІХ ст. можна назвати три, абсолютно непов’язані між собою, та все ж вони поєднані одним століттям і пропонуються нижче. (ще…)