Головна » Історіографія »

Аналіз дако-римської концепції: право на існування

Пагор Валентин | 21.06.2010

Кам'янець-Подільський. Гравюра ХVII ст.

На сьогоднішній день склалась ситуація, коли вже обґрунтована науковцями давньоруська концепція походження Кам’янця-Подільського повинна б функціонувати на практиці. Натомість дако-римська має викорінитися із наукового вжитку, і залишитись теорією хибно висунутою “науковцями”. Принаймі більша частина дослідників, котрі пов’язані з вивченням історії міста, саме такої думки*. Нагадаю, що на “противагу” дако-римській концепції заснування міста М. Петров та І. Винокур висувають давньоруську, яка базується на ширшому джерельному матеріалі, вважається найбільш об’єктивнішою по відношенні до інших теорій**. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Дослідження Казанського собору у Кам’янці-Подільському: історія, архітектура, історіографія

Пагор Валентин | 22.05.2010

Казанський собор

На конкурс

Однією із важливих та архітектурно величних релігійних споруд у Кам’янці-Подільському був Казанський собор. Історія храму вивчалась широким колом дослідників: істориками, архітекторами, краєзнавцями. Сьогодні науковцями розробляється проектна документація по відновленню споруди та залишається проблема реалізації проекту відбудови.

(ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

До питань економічного життя Кам’янця-Подільського (із досліджень М.Б. Петрова, А.Б. Задорожнюка, С.В. Трубчанінова)

Пагор Валентин | 27.04.2010

Петров М.Б.

Аналіз історіографії та дослідження джерел з історії міста Кам’янця-Подільського, викладачами університету ім. І. Огієнка засвідчує, що жителі міста займалися промислами з часу його виникнення. З приводу економічного життя міста неодноразово публікувались статті (здебільшого наукового характеру). Серед провідних дослідників по торговельно-економічних відносинах Кам’янця-Подільського був Петров Микола Борисович. Дослідник неодноразово публікував матеріали про торговельну діяльність кам’янецьких купців з містами і містечками держав Центрально-Східної Європи у ХV-ХVII ст., вплив на неї політики польських королів, правителів Литви, Московії та інших держав [4, с. 195-206]. Займався вивченням промислів які йшли крізь усю історію міста, досліджував організацію та розвиток внутрішньої торгівлі Кам’янця-Подільського у XV-XVIII ст. [2]. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Дослідження вірменського храму св. Миколи XV-XVIII ст. у Кам’янці-Подільському

Пагор Валентин | 09.03.2010

pagor_dzvinycya_4

Вірменська дзвіниця. Фото Пагора Валентина

На конкурс

На сьогоднішній день зроблено великий крок у дослідженні пам’яток архітектури Кам’янця-Подільського. Мабуть тому, що Кам’янець-Подільський – справжня перлина середньовічних міст України. Він завжди привертав і буде привертати увагу істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців. Особливо плідними були дослідження міста останніх двох десятиліть. За ці роки народились та спростовувались ряд історичних теорій, велась активна полеміка між істориками. Це дало свої результати, а основний з них – значний доробок наукових робіт, книг, брошур, джерельних публікацій.

Одна із важливих робіт по сакральній історії міста, опублікована в 2009 р., під назвою «Вірменський храм св. Миколи XV-XVIII ст. у Кам’янці-Подільському» [3]. Автори М. Б. Петров та А. Б. Задорожнюк, на мою думку, змогли подати історію пам’ятки від часів заснування до сьогодення. На основі численних джерельних матеріалів, зокрема археологічних даних, створили цілісну картину історії храму. Враховуючи, що вірменська Миколаївська церква, має велике історичне значення та художню цінність, доречно зупинитись на основних проблемних віхах її історії. Зауважимо, що мова буде вестись також про однойменну церкву св. Миколи, котра збереглась до наших днів (провулок Миколаївський, 2). (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

А.М.Трембіцький. ДО ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Є.Й.СІЦІНСЬКОГО НА ПОДІЛЛІ (частина 2)

Muza | 08.03.2010

Naukovi-praci_13-tom

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т.13. – 592 с. – C.300-311.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т.13. – 592 с. – C.300-311. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

А.М.Трембіцький. ДО ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Є.Й.СІЦІНСЬКОГО НА ПОДІЛЛІ (частина 1)

Muza | 07.03.2010

Naukovi-praci_13-tom

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т.13. – 592 с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т.13. – 592 с. – C.300-311. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Кам’янець-Подільський в науковій спадщині М. Б. Петрова

serhij.s | 02.03.2010

Петров Микола Борисович

Петров Микола Борисович

На конкурс

(присвячуємо пам’яті Миколи Борисовича -

вчителя, наставника, взірця для наслідування)

Дана стаття присвячена одному з найвидатніших дослідників історії Кам’янця-Подільського – Петрову Миколі Борисовичу, втрата якого стала болючим ударом не лише для його сім’ї, знайомих і колег-істориків, а також певним чином відобразиться на подальшому дослідженні історії Кам’янця-Подільського.

Життя і творчість науковця-історика знайшли своє відображення у декількох газетних публікаціях [1], у численних збірках наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету [2]. У них неодноразово йшлось про великий внесок ученого у розробку проблем з історії Кам’янця-Подільського. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Дарча грамота Сінана про будівництво вірменської церкви в Кам’янці-Подільському (із досліджень Я. Дашкевича)

Пагор Валентин | 01.03.2010

Dashkevich

Історик Ярослав Дашкевич

На сьогоднішній день зроблено великий крок в дослідженнях міста Кам’янця-Подільського. Можемо зустріти літературу наукового, популярного, краєзнавчого характеру. Публікуються історичні матеріали в періодичній пресі, створюються сайти по дослідженні місцевої історії. Найбільшого розмаху краєзнавчі дослідження досягли в КПНУ ім. І. Огієнка та історичних музеях міста. По даній тематиці кожного року видаються наукові збірники де публікуються наукові дослідження та результати науково-практичних конференцій.

Зрозуміло, “у зв’язку із такою актуалізацією дослідження минулого Кам’янця-Подільського особливо важливим є вивчення давніх вісток про місто, що зустрічаються в середньовічних письмових джерелах”.* Саме так зазначає Я. Дашкевич (відомий український історик), акцентуючи увагу на давні письмові відомості вірменської громади. Нагадаю, що Ярослав Дашкевич (1926- лютий 2010 р.) довгий час займався вивченням вірменської громади в нашому місті. Сильним авторитетом користувався в М. Петрова, адже як відомо Я. Дашкевич – історик із світовм ім’ям, який зайняв достойне місце в українській історіографії. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Л.В.Баженов. ПОДІЛЛЯ В НАУКОВО-КРАЄЗНАВЧІЙ СПАДЩИНІ В.К.ГУЛЬДМАНА (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ). (частина 2)

Muza | 21.02.2010

Naukovi-praci_13-tom

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т.13. – 592 с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т.13. – 592 с. – C.518-525. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Л.В.Баженов. ПОДІЛЛЯ В НАУКОВО-КРАЄЗНАВЧІЙ СПАДЩИНІ В.К.ГУЛЬДМАНА (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ). (частина 1)

Muza | 20.02.2010

Naukovi-praci_13-tom

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т.13. – 592 с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т.13. – 592 с. – C.518-525. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Юзеф Роллє в узагальнюючому дослідженні Стефанії Баженової

Пагор Валентин | 11.02.2010

Юзеф Роллє

Юзеф Роллє

Роллє Юзеф Антоній (1830—1894), польсько-український історик-письменник, за фахом лікар-психіатр, із спольщеного французького роду на Поділлі, вихованець Київського університету, член-кореспондент Краківської академії наук. Прожив більшість часу Роллє в нашому місті. І тому потрібно згадати дану постать, певною мірою оцінити її роль в історії Кам’янця. Інформацію про біографію Юзефа Роллє доречно брати із наукових доробків Стефанії Баженової. Адже саме вона узагальнюючи дослідила життєвий шлях Роллє. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Основна наукова література ХХ-ХХІ ст. про Кам’янець-Подільський

Пагор Валентин | 19.01.2010

klio

Кліо, муза історії. Полотно, олія. Худ. Ангеліка Кауфман (1770)

Про місто Кам’янець-Подільський останніми роками опубліковано велику кількість наукової та науково-популярної літератури. Проте серед маси краєзнавчих нарисів та наукових робіт виділяється та яка сьогодні вже стала класикою. Ось перелік основних видань без яких не може обійтися кожен хто цікавиться чи досліджує історію міста: (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay