Головна » Історичні джерела » Писемні джерела »

Пансіонъ г-жи Коцђіовской въ Каменець-Подольскђ

Muza | 14.10.2010

Памятная книжка Министерства народнаго просвђщенія на 1865 годъ. – СПб.: Типография В.А. Рогальскаго И.К°, 1865.

Пансіонъ г-жи Коцђіовской въ Каменець-Подольскђ / Памятная книжка Министерства народнаго просвђщенія на 1865 годъ. – СПб.: Типография В.А. Рогальскаго И.К°, 1865. – С. 536.

36. Въ Каменець-Подольскомъ, Екатерины Ивановны Коцђіовской, учрежденъ въ 1853 году. Состоить изъ ІІІ классовъ. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Мицик Ю.А. Турецький похід на Кам’янець-Подільський 1672 року в описі польської Віршованої хроніки

Muza | 30.06.2010

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т.19: На пошану академіка В.А. Смолія. – 568 с.- С.93-116

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т.19: На пошану академіка В.А. Смолія. – 568 с.- С.93-116

Анонімна Віршована хроніка (1682 р.) є унікальним джерелом з історії України. Дану пам’ятку ми виявили у польських архівосховищах ще у 1978 р. і умовно назвали “Віршованою хронікою” (далі – ВХ)[1]. Це значна за обсягом хроніка-поема містить у собі опис подій 1648–1681 рр., хоча її автор робив часом глибші історичні екскурси. Незнаний автор був жителем Поділля, тому ВХ можна назвати й “Подільським літописом”. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Листівка №36 із сувенірного набору “Губернии Российской империи” 1856 року

Muza | 16.06.2010

"Кам'янець-Подільська губернія". Листівка №36. Лицева сторона (1856 р.)

Відомості про Кам’янець-Подільську губернію та про наше місто, зокрема, містяться на листівці №36 із сувенірного набору 1856 року, котрий вцілому складається з 80 ілюстрованих листівок. На кожну з них припадає одна із провінцій Російської імперії станом на 1856 р.: короткий огляд культури, історії, економічних та географічних характеристик. На лицьовій стороні описані головні визначальні особливості: річки, ландшафти, найбільші міста та ключові галузі промисловості. На іншій – зображена карта і герб провінції, наводиться інформація про населення, також зображений притаманний цій місцевості національний одяг.

Художник цього шедевру – Костянтин Грибанов. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

1648 р., 17 серпня. Кам’янець-Подільський. Лист аноніма (Л. Мясковського – ?) до львівського підкормія Войцеха Мясковського з повідомленням про тяжке становище Кам’янця-Подільського, якому загрожують повстанці.

Muza | 25.05.2010

Мицик Ю.А., Степанков В.С., Стороженко І.С. Сполохи козацької звитяги: Нариси. - Дніпропетровськ: Січ, 1991. - 2006 с.: іл. - (Давно се діялось колись).

Мицик Ю.А., Степанков В.С., Стороженко І.С. Сполохи козацької звитяги: Нариси. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 2006 с.: іл. – (Давно се діялось колись). – С.203.

1648 р., 17 серпня. Кам’янець-Подільський. Лист аноніма (Л. Мясковського – ?) до львівського підкормія Войцеха Мясковського з повідомленням про тяжке становище Кам’янця-Подільського, якому загрожують повстанці.

“З Кам’янця до його милості пана львівського підкормія дня 17 серпня 1648.

Через постійний – удень і вночі – плач моїх жінок я переляканий так, що не можна й передати, особливо через те, що залишилося в старшному, як і раніше, безладді, без оборони, без піхоти, без олова; неможливо запобігти небезпеці, бо нема ким укріпити Новий Замок. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Деякі документи до історії Кам’янця-Подільського в часи окупації міста (1941-1944 рр.)

Пагор Валентин | 17.05.2010

Історія міста Кам’янця-Подільського періоду 1941-1944 р. достатньо вивчалась в радянські часи. В незалежній Україні по даній тематиці здебільшого публікувались наукові статті з нагоди святкування 50-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Проте для розуміння часів війни та історичної об’єктивності доречно звернутись до джерельних матеріалів.

У 1960 р. побачила світ одна з найцінніших джерельних робіт по регіональні історії нашого краю, котра висвітлює події 1941-1944 р. «Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941-1944): збірник документів і матеріалів / Під ред. М.І. Мехеди». Робота джерельного змісту і тому її авторитет в історичній науці не може бути применшений з роками, чи у зв’язку із політичними обставинами. Більшу частину роботи сформовано на базі Хмельницький облдержархіву. Конкретно джерельні дані по історії Кам’янця-Подільського можна віднайти у фонді «Р-434, оп. 1», сьогодні «ДАХмО». (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Із освячення Казанського собору в Кам’янці-Подільському (30 серпня 1878 р.)

Пагор Валентин | 27.04.2010

Публікація та аналіз джерел по церковні історії Кам’янця-Поліського є особливо актуальною на сьогоднішній день, враховуючи підвищення уваги до наукових досліджень історії міста [1]. Як відомо, вивчення релігійних питань унеможливлювалось у радянський період, а на сьогоднішній день так і не знайшло належного висвітлення у науковій та популярній літературі. Для розвитку цієї справи буде представлена стаття про одну з сакральних споруду міста, яка була зруйнована в радянський період і сьогодні потребує відновлення. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Малюнок-схема Кам’янця-Подільського 1684 р.

Muza | 04.04.2010

Малюнок-схема Кам’янця-Подільського 1684 р. Рим. Художник Джованні Россі (Йоганн Якуб Рубейс)

Мідерит, який Ви бачите на зображенні датується 1684 роком. Його не дарма називають “римським”, адже автором є Джованні Джакомо Россі, що відомий під псевдонімом Йоганн Якуб Рубейс (впродовж 1649 – 1691 рр.). (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Дарча грамота Сінана про будівництво вірменської церкви в Кам’янці-Подільському (із досліджень Я. Дашкевича)

Пагор Валентин | 01.03.2010

Dashkevich

Історик Ярослав Дашкевич

На сьогоднішній день зроблено великий крок в дослідженнях міста Кам’янця-Подільського. Можемо зустріти літературу наукового, популярного, краєзнавчого характеру. Публікуються історичні матеріали в періодичній пресі, створюються сайти по дослідженні місцевої історії. Найбільшого розмаху краєзнавчі дослідження досягли в КПНУ ім. І. Огієнка та історичних музеях міста. По даній тематиці кожного року видаються наукові збірники де публікуються наукові дослідження та результати науково-практичних конференцій.

Зрозуміло, “у зв’язку із такою актуалізацією дослідження минулого Кам’янця-Подільського особливо важливим є вивчення давніх вісток про місто, що зустрічаються в середньовічних письмових джерелах”.* Саме так зазначає Я. Дашкевич (відомий український історик), акцентуючи увагу на давні письмові відомості вірменської громади. Нагадаю, що Ярослав Дашкевич (1926- лютий 2010 р.) довгий час займався вивченням вірменської громади в нашому місті. Сильним авторитетом користувався в М. Петрова, адже як відомо Я. Дашкевич – історик із світовм ім’ям, який зайняв достойне місце в українській історіографії. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Французький план Старого міста та фортеці 1691 року

Muza | 19.02.2010

Plan-franc

Французький план Старого міста та фортеці 1691 року

Грайливість фарб, живість штрихів… Перед нами ожив Кам’янець кінця ХVII cт. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Центральні і місцеві газети 1917-1920 рр. дослідникам історії міста

Пагор Валентин | 02.02.2010

istfak

Історичний факультет. Креативна листівка. Худ. Комарова Ольга.

У попередній статті присвяченій наукові літературі ХХ-ХХІ ст., я намагався відзначити основні наукові публікації про наше місто. Тема зачепила одну з найкращих бібліотек Кам’янця-Подільського – це “Відділ рідкісної книги” при КПНУ ім. І. Огієнка. Відділ, який створювався на базі фондів Кам’янець-Подільського міського архіву та рідкісних книг університетської бібліотеки і вміщує загальною кількість 24066 примірників наукової літератури, періодичних видань, преси, рукописів та великої кількості дійсно рідкісних книг.
Враховуючи сьогоднішній інтерес українських істориків до періоду 1917-1920 років національної історії, доречно подати покажчик для періодичних відомостей про Кам’янець-Подільський. Цей період став трансформаційним етапом нашої історії, час коли формувалась різновекторність політичних думок, які ставали одним із цінних етапів політичної історії. Це був той період, коли Кам’янець-Подільський став важливим політичним і культурним центром в українській історії. Тому варто досліджувати наше місто насамперед орієнтуючись на основні періодичні видання, формуючі джерельну базу дослідника. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay