Головна » Історичні джерела » Писемні джерела » Актові матеріали »

Пансіонъ г-жи Коцђіовской въ Каменець-Подольскђ

Muza | 14.10.2010

Памятная книжка Министерства народнаго просвђщенія на 1865 годъ. – СПб.: Типография В.А. Рогальскаго И.К°, 1865.

Пансіонъ г-жи Коцђіовской въ Каменець-Подольскђ / Памятная книжка Министерства народнаго просвђщенія на 1865 годъ. – СПб.: Типография В.А. Рогальскаго И.К°, 1865. – С. 536.

36. Въ Каменець-Подольскомъ, Екатерины Ивановны Коцђіовской, учрежденъ въ 1853 году. Состоить изъ ІІІ классовъ. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Деякі документи до історії Кам’янця-Подільського в часи окупації міста (1941-1944 рр.)

Пагор Валентин | 17.05.2010

Історія міста Кам’янця-Подільського періоду 1941-1944 р. достатньо вивчалась в радянські часи. В незалежній Україні по даній тематиці здебільшого публікувались наукові статті з нагоди святкування 50-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Проте для розуміння часів війни та історичної об’єктивності доречно звернутись до джерельних матеріалів.

У 1960 р. побачила світ одна з найцінніших джерельних робіт по регіональні історії нашого краю, котра висвітлює події 1941-1944 р. «Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941-1944): збірник документів і матеріалів / Під ред. М.І. Мехеди». Робота джерельного змісту і тому її авторитет в історичній науці не може бути применшений з роками, чи у зв’язку із політичними обставинами. Більшу частину роботи сформовано на базі Хмельницький облдержархіву. Конкретно джерельні дані по історії Кам’янця-Подільського можна віднайти у фонді «Р-434, оп. 1», сьогодні «ДАХмО». (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Із освячення Казанського собору в Кам’янці-Подільському (30 серпня 1878 р.)

Пагор Валентин | 27.04.2010

Публікація та аналіз джерел по церковні історії Кам’янця-Поліського є особливо актуальною на сьогоднішній день, враховуючи підвищення уваги до наукових досліджень історії міста [1]. Як відомо, вивчення релігійних питань унеможливлювалось у радянський період, а на сьогоднішній день так і не знайшло належного висвітлення у науковій та популярній літературі. Для розвитку цієї справи буде представлена стаття про одну з сакральних споруду міста, яка була зруйнована в радянський період і сьогодні потребує відновлення. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Дарча грамота Сінана про будівництво вірменської церкви в Кам’янці-Подільському (із досліджень Я. Дашкевича)

Пагор Валентин | 01.03.2010

Dashkevich

Історик Ярослав Дашкевич

На сьогоднішній день зроблено великий крок в дослідженнях міста Кам’янця-Подільського. Можемо зустріти літературу наукового, популярного, краєзнавчого характеру. Публікуються історичні матеріали в періодичній пресі, створюються сайти по дослідженні місцевої історії. Найбільшого розмаху краєзнавчі дослідження досягли в КПНУ ім. І. Огієнка та історичних музеях міста. По даній тематиці кожного року видаються наукові збірники де публікуються наукові дослідження та результати науково-практичних конференцій.

Зрозуміло, “у зв’язку із такою актуалізацією дослідження минулого Кам’янця-Подільського особливо важливим є вивчення давніх вісток про місто, що зустрічаються в середньовічних письмових джерелах”.* Саме так зазначає Я. Дашкевич (відомий український історик), акцентуючи увагу на давні письмові відомості вірменської громади. Нагадаю, що Ярослав Дашкевич (1926- лютий 2010 р.) довгий час займався вивченням вірменської громади в нашому місті. Сильним авторитетом користувався в М. Петрова, адже як відомо Я. Дашкевич – історик із світовм ім’ям, який зайняв достойне місце в українській історіографії. (ще…)

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay