Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Том 18.

Додав(ла) Muza on 28.06.2010

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т.18: На пошану професора В.С.Степанкова. – 480 с. ISBN 978-966-2187-02-1

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т.18: На пошану професора В.С.Степанкова. – 480 с. ISBN 978-966-2187-02-1

18 том “Наукових праць” присвячений ювілею професора В.С.Степанкова, тому тематика публікацій переважно стосується періоду Козаччини.
Отож, у розділі “Слово про ювіляра” Ви матетимете змогу прочитати статтю Завальнюка О.М. “Портрет історика-професіонала” (про В.С.Степанкова,С.9-19).

У наступному розділі “Україна – козацька держава” є публікація, що стосуються історії Кам’янця-Подільського, а саме: Найчук І.А. “Боротьба подолян проти наступу польських військ у першій половині 1649 року” (С.46-57).

Розділ “Проблеми джерелознавства та історіографії” містить статтю Михайловського В.М. “Описи кам’янецького та летичівського замків 1613 р.” (С.98-117), у статті “Книжкові пам’ятки Подільського історико-археологічного товариства в науковій спадщині Ю.Й.Сіцінського” автор С.М.Міщук висвітлює науковий внесок Ю.Й.Сіцінського у дослідження книжкових пам’яток Поділля. Розкривається його доробок у розвиток камерально-археографічного та бібліографічного опису рукописних книг та стародруків (С.167-176).

Розділ “Проблеми регіональної історії” починається науковим доробком відомого подільського історика М.Б.Петрова під назвою
“Промисли в економічному житті Кам’янця-Подільського XV–XVIII ст.” (С.280-293), в якому історик розкриває становище промислів в економічному житті міста, з’ясовує їхнє значення поряд з ремеслами, торгівлею та іншими видами господарської діяльності мешканців міста, його передмість і замкових сіл. Кам’янець-Подільський також згадується у статті “Практика нагород і заохочень у політиці російської влади наприкінці XVIII –першій половині XIX ст. в Подільській губернії” (автор Задорожнюк А.Б., С.280-293). Питання щодо історичної демографії, пов’язані із становищем українського етносу в Подільському регіоні за результатами всеросійського перепису населення 1897 р., зокрема у нашому місті, коротко висвітлює стаття Малого В.В. “Українці-подоляни наприкінці ХІХ ст. – чисельність, розселення, становість, освітність і зайнятість” (С.329-335). Про маловідомі сторінки з життя подолянина Петра Порфировича Відибіди, про його навяання у Подільській семинарії,участь у розвитку кооперативного руху на Поділлі (1914–1920 рр.) та державницька праця в урядах Директорії УНР в добу Української революції (1917–1920 рр.), можна ознайомитись у публікації автора Рекрута В.П. “Кооперативна та державницька діяльність П.П.Відибіди на Поділлі в добу Української революції (1917–1920 рр.)” (С.342-354).Також радимо почитати статтю “Політичні репресії проти науково-краєзнавчої інтелігенції Кам’янця-Подільського у 20-х – 30-х рр. XX ст.” історика Савчука В.О., яка на основі сучасних джерел аналізує трагічні сторінки краєзнавчого руху Кам’янця-Подільського 20-х – 30-х років ХХ ст., коли науковці зазнали переслідувань, утисків та принижень.

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Доречно:

 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Том 19.
 2. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Том 13.
 3. Завальнюк Олександр Михайлович – ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 4. КЛІО – №61 жовтень 2008. Газета історичного факультету національного університету ім. Івана Огієнка
 5. Копилов С.А., Газін В.В. Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету
 6. КЛІО – №62 листопад 2008. Газета історичного факультету національного університету ім. Івана Огієнка
 7. Центральний корпус КПНУ імені Івана Огієнка на старих листівках

Коментарі

Залишити відповідь

Вам потрібно авторизуватися щоб залишити коментар, або зареєструватися