Пансіонъ г-жи Коцђіовской въ Каменець-Подольскђ

Додав(ла) Muza on 14.10.2010

Памятная книжка Министерства народнаго просвђщенія на 1865 годъ. – СПб.: Типография В.А. Рогальскаго И.К°, 1865.

Пансіонъ г-жи Коцђіовской въ Каменець-Подольскђ / Памятная книжка Министерства народнаго просвђщенія на 1865 годъ. – СПб.: Типография В.А. Рогальскаго И.К°, 1865. – С. 536.

36. Въ Каменець-Подольскомъ, Екатерины Ивановны Коцђіовской, учрежденъ въ 1853 году. Состоить изъ ІІІ классовъ. Законоуч. православ. испов. магистръ Павелъ Никит. Троицкій; римско-катол. канон. маг. Станисл. Антонов. Радлинскій; учители: русск. слов. Авт. Якимов. Султановскій; арием. канд. Гаврил Ивановичъ Сербуловъ; геогр. канд. Ал-дръ Ивановичъ Воробьевъ; историі канд. Хар. Өедоров. Малиношевскій; нђмец. яз. Готф. Өедоров. Шнейдеръ; француз. яз. (вакансія); чистоп. и рисов. Иванъ Андреевичъ Васьковъ.

Помђщеніе удобно, въ наемномъ домђ, съ платою 800 руб. въ годъ.

Пансіонъ содержится изъ платы взимаемой за ученіе – до 2300 руб.

Изъ общаго числа учащихся полныхъ пансіонерокъ 10, остальныя же приходящія.

Закладки:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Доречно:

 1. Про Подільску губернію до 1859 року
 2. ПАМЯТНАЯ КНИГА ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1859 ГОДЪ.
 3. Храмові свята римо-католицьких церков та монастирів м. Кам’янця-Подільського в ІІ пол. ХІХ ст.
 4. Православні церкви губернського міста Кам’янця
 5. Деякі документи до історії Кам’янця-Подільського в часи окупації міста (1941-1944 рр.)
 6. Дарча грамота Сінана про будівництво вірменської церкви в Кам’янці-Подільському (із досліджень Я. Дашкевича)
 7. Листівка №36 із сувенірного набору “Губернии Российской империи” 1856 року

Коментарі

Залишити відповідь

Вам потрібно авторизуватися щоб залишити коментар, або зареєструватися