Кам’янець в описі Подільського краю “Хроніки європейської Сарматії” Олександра Гваньїні

Muza | 20.12.2009

Гваньїні Олександр. Хроніка європейської Сарматії / Упорядкув. Та пер. З пол. о. Юрія Мицика. – 2-ге вид., доопрац. – К.: Вид.дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – 1006 с.

Гваньїні Олександр. Хроніка європейської Сарматії

Muza | 20.12.2009

Гваньїні Олександр. Хроніка європейської Сарматії / Упорядкув. Та пер. З пол. о. Юрія Мицика. – 2-ге вид., доопрац. – К.: Вид.дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – 1006 с.