Даріюш Колодзєйчик. Кам’янецький еялет: турецькі джерела до історії Поділля 1672-1699 років.

Додано Muza on 06.11.2010

Український археографічний щорічник. Вип. І // П.С. Сохань (гол. ред.) та ін. - К.: Наук. думка, 1992. - 472 с.: іл.

Український археографічний щорічник. Вип. І // П.С. Сохань (гол. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1992. – 472 с.: іл. – С.113-118.

27 серпня 1672 р. після майже двотижневої оборони залога Кам’янця-Подільського капітулювала перед кількадесятитисячною турецькою ар мією, що її облягала. Падіння твердині, котра досі вважалася неприступ ною, викликала паніку в Речі Посполитій, терзаній тоді боротьбою коро лівської та гетьманської партій. На підставі Бучацького договору від 18 жовтня 1671 р. Подільське воєводство разом із Кам’янцем-Подільським стало складовою частиною Османської імперії. (ще…)

Карта Новопріобретенныхъ отъ Польши Россею Областамъ въ 1793 Году

Додано Muza on 06.11.2010

Атласъ Россійской имперіи. СПб, 1792.

“Атлас Російської імперії”, що виданий у Санкт-Петербурзі 1792 року, містить 46 кольорових карт хорошої якості. Вони відображають намісництва і здобуті землі, котрі належали на той час Росії. На останньому звороті атласу – карта нових областей, котрі дісталися імперії від Польщі на той час (“Карта Новопріобретенныхъ отъ Польши Россею Областамъ въ 1793 Году”). Серед здобутих подільських міст фігурує і наш Кам’янець-Подільський. (ще…)

Кам’янецький період життя родини Тулубів (1865-1872)

Додано Muza on 04.11.2010

Тулуб Олександр Данилович. Малюнок М.Рещікова з фотографії. – ІР НБВ. – Ф.209. №100.

Олександр Данилович Тулуб та його дружина Марія Олександрівна, котрі приходяться відомій українській письменниці Зінаїді Павлівні Тулуб (1890-1964) дідусем та бабусею, на протязі всього періоду життя цікавилися літературою, історією, мистецтвом. У цьому ж дусі виховували і своїх дітей. Їхній дім, незалежно від того, в якому місті вони жили, завжди вабив літературними вечорами частих гостей: Михайла Драгоманова, Михайла Чалого, Павла Житецького, Миколу Пирогова та багатьох інших видатних суспільно-культурних діячів. (ще…)

Цікаве з історії Кам’янця-Подільського у ХІХ ст.

Додано Пагор Валентин on 03.11.2010

Стара фортеця. Фото кін. ХІХ ст.

Мабуть вже непотрібно говорити, що Кам’янець-Подільський є містом із славною історією, і що це історичне минуле є надзвичайно цікавим. Підтвердженням цьому є і маса краєзнавчих досліджень, велика кількість туристів на вулицях міста та звичайно сайт «Кам’янець-Подільський історичний». Та з поміж маси цікавих подій, які відбулись в міській історії у ХІХ ст. можна назвати три, абсолютно непов’язані між собою, та все ж вони поєднані одним століттям і пропонуються нижче. (ще…)

Дмитро Бельзецький. Мандрівка за ідолом

Додано Muza on 30.10.2010

Ідол з урочища Пижівка. Фото Комарової Ольги (серпень 2010).

Кам’яний ідол не захотів покидати ранньослов’янське святилище в урочищі Пижівка і переїздити до відділу старожитностей Камянець-Подільського державного історичного музею-заповідника. (ще…)

Баженов Л.В. Здружені історією Поділля

Додано Muza on 21.10.2010

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 9-11 вересня 1994 р. м. Кам'янець-Подільський. - Ч.1.Духовні витоки Поділля: творці історії рідного краю. - Хмельницький: "Поділля", 1994.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 9-11 вересня 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. – Ч.1.Духовні витоки Поділля: творці історії рідного краю. – Хмельницький: “Поділля”, 1994. – С.15-20.

Дослідники творчості академіка Михайла Грушевського і відомого подільського історика Євтима Сіцинського, не маючи переконливих документальних свідчень, тільки здогадувалися про товаришування і наукові зв’язки між собою цих двох колоритних діячів, але й близько не могли уявити всю глибину їх взаємин. (ще…)

Трубчанінов Сергій Васильович – науковець та видавець

Додано Muza on 20.10.2010

Трубчанінов Сергій Васильович

Трубчанінов Сергій Васильович – один із найвідоміших сучасних краєзнавців Подільського краю. Також його праці-дослідження з історичної географії відомі у всеукраїнському масштабі. (ще…)

Сіцінський Ю.Й. Археологічна карта Подільської губернії

Додано Muza on 20.10.2010

Сіцінський Ю.Й. Археологічна карта Подільської губернії / Упорядник О.Л.Баженов. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – 136 с.

Сіцінський Ю.Й. Археологічна карта Подільської губернії / Упорядник О.Л.Баженов. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – 136 с.

Дана книга являється репринтним виданням славнозвісної «Археологічної карти Подільської губернії», котру склав відомий історик, археолог та етнограф Юхим Сіцінський. Спершу вчений написав доповідь з такою ж назвою, котру надрукували 1901 р. в «Трудах ХI Археологического съезда в Киеве». (ще…)

Винокур І.С. Історико-археологічні дослідження Ю.Й.Сіцинського

Додано Muza on 19.10.2010

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 9-11 вересня 1994 р. м. Кам'янець-Подільський. - Ч.1.Духовні витоки Поділля: творці історії рідного краю. - Хмельницький: "Поділля", 1994.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 9-11 вересня 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. – Ч.1.Духовні витоки Поділля: творці історії рідного краю. – Хмельницький: “Поділля”, 1994. – С.57-59.

Юхим Йосипович Сіцинський (1859—1937 рр.) зали­шив велику наукову спадщину. Його перу належить по­над 180 опублікованих праць (монографій, статей, на­рисів з історичного краєзнавства). Серед цих робіт чі­льне місце посідають історико-археологічні дослідження вченого. (ще…)

Пансіонъ г-жи Коцђіовской въ Каменець-Подольскђ

Додано Muza on 14.10.2010

Памятная книжка Министерства народнаго просвђщенія на 1865 годъ. – СПб.: Типография В.А. Рогальскаго И.К°, 1865.

Пансіонъ г-жи Коцђіовской въ Каменець-Подольскђ / Памятная книжка Министерства народнаго просвђщенія на 1865 годъ. – СПб.: Типография В.А. Рогальскаго И.К°, 1865. – С. 536.

36. Въ Каменець-Подольскомъ, Екатерины Ивановны Коцђіовской, учрежденъ въ 1853 году. Состоить изъ ІІІ классовъ. (ще…)

До історії фортеці Кам’янця-Подільського

Додано Пагор Валентин on 12.10.2010

Стара фортеця. Фото Сергія Доманіцького (2009)

Оборонні споруди міста – особливо цікава тема для широкого кола читача. Мабуть саме в даній галузі історичного дослідження можна відчути свободу від впливу політизації та ідеологізації при проведенні дослідження. Тема історії міської фортеці привертала і привертає увагу широкого кола «вільних» читачів та дослідників. Тому дана стаття буде не стільки науково-популярною як «популярно-науковою» ( авт. – В.П.).

Як відомо все місто є оборонною спорудою, але непросто оборонною спорудою, а творінням спільної праці природи та людини – квіткою яка зросла на камені, що озброїлась шипами у вигляді оборонних башт і залишилась такою прекрасною та недосяжною для завойовників. (ще…)

Адамський Віктор. Кам’янець-Подільський університет у добу воєнного комунізму: виборювання автономії

Додано Muza on 11.10.2010

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 19: В 2-х ч. – Ч. 1. — К.: Інститут історії України НАН України, 2010. — 249 с.

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 19: В 2-х ч. – Ч. 1. — К.: Інститут історії України НАН України, 2010. — 249 с. – C.3-15.

Протягом останнього часу з’явилось чимало науково-теоретичних розробок, присвячених висвітленню різних аспектів діяльності Кам’янець-Подільського державного університету. Досліджуючи історію розвитку вищої ланки освіти на Поділлі, автори нагромадили значний емпіричний матеріал [1]. Однак залишається чимало питань, які потребують подальшого предметного дослідження. З-поміж них варто виокремити проблеми, що стосуються становлення нової системи управління в навчальному закладі, взаємин професорського корпусу вищої школи з органами влади, політичних завдань, що стояли перед системою соціального виховання та ін. У цій статті автор ставить за мету розглянути епізод з життя Кам’янець-Подільського інституту народної освіти, пов’язаний з фактом публічного обрання ректора у 1922 р.